ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOP INTUÏTIE

voor ondernemers en professionals

1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops die worden georganiseerd door Patricia de Groot-Business + Life coach, hierna te noemen Patricia de Groot.

2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over de deelnemer, waaronder wordt verstaan degene die zich inschrijft voor het volgen van een workshop.

3. Belangrijk
Voordat je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze Algemene Voorwaarden goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.

4. Inschrijving en betaling
4.1 Deelnamekosten worden direct bij inschrijving in de webshop van Patricia de Groot voldaan. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld.
4.2 Een inschrijving is definitief na het betalen van het volledige bedrag.
4.3 Als je een kortingscode hebt, dan dien je deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.
4.4 Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
4.5 Na inschrijving en betaling van het deelnamebedrag ontvang je een ontvangstbevestiging via e-mail die je inschrijving definitief maakt. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

Als een workshop vol zit, kan je contact opnemen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van je e-mail ‘reservelijst’ (met de desbetreffende datum). Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Als er een plek vrij komt, hoor je dat zo snel mogelijk.

5. Annulering door de deelnemer
5.1 Annuleren voor een workshop dient te allen tijde via e-mail te gebeuren.

  • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering van 6 weken tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang zal er 25% van het verschuldigde workshop bedrag in rekening gebracht worden.
  • Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
  • Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt geen geld teruggeboekt. Ongeacht de reden van niet verschijnen.

5.2 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar. Meldt de gegevens van de vervanging voor aanvang via e-mail.
5.3 Bij annulering kan de workshop niet verplaatst worden naar een andere datum.

6. Annulering/verplaatsing door Patricia de Groot
6.1 Patricia de Groot is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 (zeven) dagen voor aanvang een bericht.
6.2 Patricia de Groot behoudt zich het recht voor indien noodzakelijk de locatie te veranderen.
6.3 Patricia de Groot is gerechtigd bij ziekte de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving verplaatst naar een andere datum of geannuleerd.

7. Aansprakelijkheid
Patricia de Groot is niet aansprakelijk voor enige, direct of indirecte, schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan een workshop. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en toepassen van de aangeboden informatie tijdens de workshop.

8. Persoonsregistratie
Alle persoonsgegevens worden door Patricia de Groot slechts opgeslagen en gebruikt om deelnemers op de hoogte te houden van alle activiteiten en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Zie de website voor de Privacy verklaring.

9. Toepasselijk recht en geschillenregeling
Het Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
9.1 Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30115011.