Over mij / Podcasts

Jouw wil staat op de gang!

In deze podcastreeks spreekt journalist Natasja Bijl met Patricia de Groot, autoriteit op het gebied van persoonlijke- en zakelijke ontwikkeling, en auteur van het boek: Jouw wil staat op de gang- Een praktische handreiking voor betere relaties en meer levensgeluk.

De xml kun je via deze link vinden.

In aflevering 1 gaat het over relaties en verbinding. De manier waarop jij je verbindt met je partner, collega’s of vrienden wordt namelijk bepaald door je wijze van hechting.

 • Is er sprake van een veilige of onveilige hechting?
 • Wat waren de patronen bij jou thuis?
 • Waarom is het belangrijk je geschiedenis te kennen?
 • Welke bagage dragen jouw ouders mee?
 • Wat heeft jouw wijze van hechting je gebracht?
 • En waarom vormen bepaalde patronen een vicieuze cirkel die zich maar blijft herhalen totdat jij je er bewust van bent?

In aflevering 2 gaat het over … de liefde.
Geen onderwerp zo vaak bejubeld, beschreven en bezongen. Toch kan het in de liefde ook eenzaam zijn en is het hebben en houden van een fijne relatie zeker geen vanzelfsprekendheid.

 • Waar gaat het mis in de liefde?
 • Welke onvervulde verlangens projecteren we op onze partners?
 • Wat is zelfliefde en waarom is dat van essentieel belang?
 • Waarom kiezen we voor een partner die op onze vader of moeder lijkt?
 • Wie is die ‘hunkerende’ man of vrouw?
 • Wat is het verschil tussen bindings- en verlatingsangst?
 • En waarom nemen we genoegen met kruimels, met een ‘koude’ relatie, als we ook voor een warme, liefdevolle relatie kunnen kiezen?

In aflevering 3 gaat het over werkgeluk.
Uit cijfers van het CBS blijkt dat 1 op de 10 werknemers in Nederland last heeft van burn-out klachten. Een hoge werkdruk wordt als een van de hoofdoorzaken benoemt. Maar heeft werkgeluk echt met je takenpakket en tijdsdruk te maken of zit het ‘m meer in de verbinding met collega’s en een stukje zingeving?

 • Wat is het verschil tussen overspannen zijn en het hebben van een burn-out?
 • Kun je een baan hebben die niet als werken voelt?
 • Wat wil een burn-out jou vertellen?
 • Waarom hoeven we niet perse passie voor ons werk te hebben?
 • Hoe voel jij je van waarde op de werkvloer?
 • En wat is de sleutel tot werkgeluk?

In aflevering 4 draait het om het Enneagram, een eeuwenoud persoonlijkheid ontwikkelingsmodel dat verdeeld is in 9 persoonlijkheidstypes, die we allemaal in ons dragen.

  • Hoe geeft het Enneagram inzicht in wie je echt bent en wat je verborgen talenten zijn?
  • Waarom heb je altijd moeite met een bepaalde type mens en hoe valt dit te verklaren?
  • Hoe kun je met het Enneagram kennis vergaren over de mensen om je heen, zodat je prettiger met elkaar kunt samenwerken of omgaan?
  • Wat zijn de valkuilen als je een perfectionist bent ?
  • Welke vorm van waardering heeft de gever nodig?
  • En wat typeert een observator of optimist.

Na het beluisteren van deze podcast kun je middels een test op zelfonderzoek uitgaan. Te weten wat jou, maar ook wat de ander drijft, is een bijzonder waardevol inzicht!

In aflevering 5 gaan we nog dieper op het Enneagram in. Jouw Enneagramtype bepaalt wat je drijft, wat je behoeften zijn, maar ook hoe je reageert op extreme angst of onzekerheid, zoals in de huidige ‘Corona-tijd’.

 • Verklaart dat misschien waarom de ene mens compleet van slag is, terwijl de andere nog altijd onverstoord zijn eigen koerst vaart?
 • Hoe bepaalt jouw Enneagramtype jouw reactie op onzekere tijden en/of angst in het algemeen? En hoe uit dat zich?
 • Waarom is de ene persoon helemaal van de kaart nu routines wegvallen en de ander juist erg optimistisch?
 • Welk Enneagramtype slaat in onzekere tijden letterlijk lam en mist het gevoel van veiligheid het meest?
 • Voor wie is de opgelegde lockdown bijzonder moeilijk te accepteren?
 • Welke Enneagramtype heeft last van huidhonger en welk type zet zijn of haar vraagtekens bij al het nieuws omtrent Corona?
 • Hoe helpt kennis van het Enneagram jou meer begrip te hebben voor jouw naasten, maar bovenal meer inzicht te hebben in jezelf!

“Je bent toch niet van suiker “
Van hard werken is nog nooit iemand dood gegaan
“Voor niks gaat de zon op”.

In mijn Podcast aflevering 6 draait het allemaal om ‘je ouderboodschappen’ oftewel de dingen die jouw ouders in je jeugd gezegd hebben. Hoe komt het dat deze woorden nog altijd impact hebben, zelfs nu je volwassen bent?
Vragen die ik bespreek zijn:

 • Welke boodschappen hebben je ouders je meegegeven en wat is daar het effect van?
 • Worden ouderboodschappen alleen verbaal gegeven of ook non- verbaal?
 • Hoe word je je ervan bewust dat je keuzes maakt op basis van ouder boodschappen en denkpatronen die bij een vorige generatie thuishoren (of zelfs die daarvoor) en dus niet bij jou?
 • Hoe houden ouderboodschappen grip op je?
 • Hoe raak je verlost van de boodschappen van je ouders?
 • Zijn er ook positieve ouderboodschappen?

In aflevering 7 praten we over ‘kleine ik en volwassen ik’, oftewel over het innerlijk kind dat we allemaal in ons dragen, zelfs als we volwassen zijn, en dat zo nu en dan nog flink van zich laat horen!

 • In wat voor soort situaties wordt ons innerlijk kind getriggerd?
 • Wat zijn gedragingen die bij een ‘kleine ik’ thuishoren en welk gedrag bij een volwassenen?
 • Is de ‘kleine ik’ aanspreekbaar op gedrag of überhaupt in staat om aan zelfreflectie te doen?
 • Waarom is een time-out of even van een situatie weggaan een goede manier om je ‘volwassen ik’ te hervinden?
 • Heeft ons innerlijk kind te maken met dat deel in ons dat zich angstig, gekwetst of niet gehoord voelt? En hoe geef je het nu wel liefdevolle erkenning?
 • Hoe raak je ervan bewust dat je aan dit stuk kunt werken? Kun je dat zelf of altijd met behulp van een ander?

Heb je weleens gehoord van emotioneel afwezige ouders? Hiermee bedoelen we dat jouw ouders of één van jouw ouders emotioneel niet bereikbaar is, waardoor je als kind wel uitreikt om die geestelijke verbinding te vragen, maar het niet ontvangt! Heftig toch!

In aflevering 8 gaan we hier dieper op in.

 • Is iedere mens op zoek naar verbinding?
 • Wat maakt dat ouders emotioneel onbereikbare mensen zijn (geworden)?
 • Wat doet die onbereikbaarheid met een kind, en wat is de impact op latere leeftijd?
 • Hoe zorg je ervoor dat je als ouder wel aanwezig bent voor je kinderen.
 • Wanneer heb je ‘echte’ gesprekken, met je kinderen/ partner, en is er sprake van emotionele verbinding.