Deze website en de inhoud ervan zijn eigendom van Patricia de Groot. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Patricia de Groot worden gereproduceerd of hergebruikt in welke andere vorm dan ook: gedrukt, geprint, digitaal of anderszins. Op de volledige inhoud van deze website zijn zowel het Nederlandse als internationale auteursrecht van toepassing.

Alle pagina’s op deze server zijn copyright © Patricia de Groot. Zonder schriftelijke toestemming van Patricia de Groot is het verboden om deze webpagina’s geheel of gedeeltelijk op enige wijze te reproduceren, behalve voor zover dit wettelijk is toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Gebruiksvoorwaarden:

De lezers van dit elektronische medium dienen op de werken in dit elektronische archief dezelfde beginselen van redelijk gebruik toe te passen als die zij op een in gedrukte vorm gepubliceerd archief zouden toepassen. Deze werken en foto’s mogen online worden geraadpleegd en voor persoonlijk gebruik worden gedownload, en de URL’s van documenten (die afkomstig zijn van deze server) mogen in andere elektronische documenten worden opgenomen. De tekst zelf mag niet voor commerciële doeleinden (in gedrukte of elektronische vorm) worden gepubliceerd, geredigeerd of anderszins worden gewijzigd zonder dat daarvoor de toestemming van de auteur is verkregen.

Evenals bij gedrukte materialen dient de nodige zorgvuldigheid in acht te worden genomen bij het citeren van of verwijzen naar teksten om te verzekeren dat de standpunten, meningen en argumenten van de auteur een juiste weergave zijn van die in het oorspronkelijke werk. Eventuele vragen over deze voorwaarden kunt u per e-mail verzenden naar info@patriciadegroot.nl.