Afwijzing van aansprakelijkheid

Patricia de Groot streeft naar een zo groot mogelijke juistheid van de informatie op deze server. Alle informatie op deze server wordt echter verstrekt zonder nadere garantie en zonder expliciete of impliciete waarborgen. Patricia de Groot kan niet garanderen dat alle informatie op deze server correct of actueel is. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Patricia de Groot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze server. De resultaten van het verkrijgen van toegang tot deze webserver en de resultaten van het gebruik van de informatie op deze webserver blijven de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Patricia de Groot is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van en het gebruik en verdere verwerking van rechtmatig verkregen gegevens aan haar zakenpartners en/of adverteerders en/of beheerders van andere websites die aan deze site gelinkt zijn.

De informatie die op deze server verstrekt wordt, geldt als een voornemen. Indien men een bevestiging van de juistheid van deze informatie nodig heeft, dient men zich te wenden tot Patricia de Groot die deze informatie op de webserver heeft verstrekt. Patricia de Groot behoudt zich het recht voor om onderwerpen, regelingen of personeelsbezettingen te allen tijde zonder nadere aankondiging te beëindigen of te wijzigen.