In 1999 kwam ik in aanraking met het Enneagram, een persoonlijkheid ontwikkelingsmodel. Liefde op het eerste gezicht, dat was het! Ik werd erdoor gegrepen en zag meteen wat dit model kon toevoegen aan mijn manier van werken. Namelijk dat je nóg meer zelfinzicht krijgt wanneer je begrijpt wat je Enneatype is.

Je ontdekt dan namelijk wat je nodig hebt voor je ontwikkeling en hoe je in contact met je omgeving kunt groeien. Daarnaast helpt het om te begrijpen waarom jij bent zoals je bent en andere mensen zo anders zijn dan jij. Het model is alles behalve statisch. Dus ook al ben je een bepaald type, je hebt gelukkig nog zoveel meer in huis. Want van alle types zul je in meer of mindere mate aspecten herkennen en tot je beschikking hebben.

Inzicht in wie je echt bent

In mijn boek Jouw wil staat op de gang komt het Enneagram uitgebreid aan bod. Het model bestaat uit negen punten op een cirkel die onderling met elkaar verbonden zijn. De naam komt van het Griekse ennea, dat negen betekent, en grammos, dat geschreven of getekend is. Het Enneagram is verdeeld in negen persoonlijkheidstypes; deze types geven je inzicht in wie je echt bent en wat je talenten zijn. Van alle Enneatypes zit er wel iets in je, maar ieder mens heeft één authentiek type. Het model kent geen oordeel, er is geen goed of minder goed type.

Negen Enneagram types

De beschrijvingen van de negen Enneagram types in mijn boek geven je inzicht in je persoonlijkheid, je kwaliteiten en je valkuilen, je mogelijkheden en onmogelijkheden. Het maakt duidelijk wat de motivatie is voor je gedrag en hoe je het optimale uit jezelf kunt halen. Ook geeft het inzicht in je manier van communiceren en hoe je overkomt op anderen. Je leert anderen beter in te schatten en leert effectiever met hen om te gaan. En dat leidt weer tot betere relaties en meer levensgeluk.

Mijn zoektocht

Ook al was ik direct enthousiast over de mogelijkheden en toepasbaarheid van het Enneagram, mijn eigen authentieke type herkende ik niet direct. Volgens de Enneagram test  zou ik een Enneagram type 2 zijn: de gever, de helper. Jazeker herkende ik daar het nodige in, toch voelde het niet als kloppend. Dat werd een zoektocht. Zou ik dan een type 3 zijn: de succesvolle harde werker? Ik ben een ondernemer en heb dit type ook heel duidelijk in mij. Echter, ook dit voelde niet als mijn authentieke type.

Een Enneagram type 1 dan, de perfectionist? Ja, ook hier herken ik veel in. Alleen niet als mijn authentieke type. Na het nodige zelfonderzoek werd mij duidelijk dat ik veel moeite had met de mindere eigenschappen van type 4, en ook niet wilde erkennen dat juist deze punten wel degelijk bij mij horen. Uiteindelijk heb ik leren accepteren dat dit is wie ik ten diepste ben, met alle plussen en minnen, een 4!

Hechtingsdynamiek

Tijdens mijn tweedaagse 1-op-1 coaching maak ik gebruik van het Enneagram, maar ga nog een stapje verder en dieper. Ik koppel namelijk je hechtingsdynamiek aan je Enneatype. Hechtingsdynamiek gaat over de relatie met je ouders en hun invloed op jou als kind. In de komende blogs geef ik graag voorbeelden hoe dit in de praktijk uitwerkt.

Wil je weten welk Enneatype jij bent? Doe de test op mijn website.

Wil je meer weten over hechtingsdynamiek en het Enneagram?
Luister dan naar mijn podcast!

Of lees er alles over in mijn boek Jouw wil staat op de gang – een praktische handreiking voor betere relaties en meer levensgeluk.

Een hartelijke groet, Patricia