1. Algemeen
Deze inschrijfvoorwaarden hebben betrekking op alle workshops en trainingen met open inschrijving.

2. Inschrijving
Deelnemer is geregistreerd vanaf het moment dat het door de deelnemer ingevulde inschrijfformulier door Patricia de Groot-Business+Life coach is ontvangen en de betaling is voldaan en afgerond.

Na ontvangst van het inschrijfformulier en betaling van de deelnemer ontvangt de deelnemer een factuur en bevestiging met alle relevante gegevens met betrekking tot de workshop of training.

3. Annulering

  • Annulering tot 4 weken voor aanvangsdatum is kosteloos.
  • Annulering 4 tot 2 (14 dagen) weken voor aanvangsdatum: 50% van het totaalbedrag.
  • Annulering binnen 2 weken(14 dagen) voor aanvangsdatum: 100% van het totaalbedrag.

Annuleringen kunnen alleen per e-mail worden doorgegeven. De dag waarop de annulering bij Patricia de Groot-Business+Life coach is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.

Bij onvoldoende deelnemers of door bijzondere omstandigheden heeft Patricia de Groot-Business+Life coach het recht om de workshop of training af te gelasten dan wel te verplaatsen.
Het reeds door deelnemer betaalde bedrag wordt dan gerestitueerd.

In geval de deelnemer na aanvang van de workshop of training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt ongeacht de reden, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

4. Betaling
Deelname kan slechts door betaling voor aanvang van de workshop of training via iDEAL of overmaking van de factuur.
Bij betaling via iDEAL ontvangt de deelnemer een factuur na betaling per e-mail.

5. Actuele workshop gegevens
Op de website staan altijd de meest actuele gegevens met betrekking tot de workshops en trainingen, locatie e.d. Alle wijzigingen/aanpassingen worden tijdig hier gecommuniceerd.

6. Persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden door Patricia de Groot-Business+Life coach slechts opgeslagen en gebruikt om de deelnemer op de hoogte te houden van alle activiteiten en wordt niet aan derden ter beschikking gesteld.