Wil jij meer inzicht krijgen in jezelf? Dan is het Enneagram iets voor jou. Het Enneagram is een ontwikkelingsmodel; het helpt je om te begrijpen waarom jij bent zoals je bent en waarom anderen zo anders zijn. Het model helpt je ontdekken wat je nodig hebt voor je ontwikkeling en hoe je in contact met je omgeving kunt groeien. Dat is precies de reden dat ik er graag gebruik van maak in mijn werk.

Inzicht in wie je echt bent

In mijn boek Jouw wil staat op de gang komt het Enneagram uitgebreid aan bod. En in mijn vorige blog ‘Ik ben een 4. En wat ben jij?’ heb ik het model kort toegelicht.

Inmiddels ruim 25 jaar werk ik met het Enneagram, zowel in individuele coaching als wanneer ik een team coach. Dat wil zeggen: ik gebruik het model met de negen types maar ga veel verder dan dat. Ik stem het type heel precies op jou af door jouw hechtingsdynamiek er aan te koppelen. Hechtingsdynamiek heeft te maken met de relatie met je ouders en hun invloed op jou als kind.

Uit mijn praktijk - Jasper

Jasper (55) is een zeer gedreven en succesvolle professional. Hij geeft leiding aan een groot team waarvoor hij goed zorgt en hij wordt daardoor zeer gewaardeerd. Ondanks dat alles prima reilt en zeilt, heeft Jasper altijd een sluimerend gevoel dat wat hij ook doet, het niet voldoende is; dat hij harder werkt dan een ander en ook harder dan nodig is. Hij is altijd bang en ziet veel beren op de weg. Hij voelt zich er vaak alleen voor staan, ondanks het feit dat hij een heel team achter zich heeft. Dezelfde worstelingen komen ook terug in zijn relatie. Eigenlijk heeft hij zijn leven lang het gevoel dat hij niet gewenst is. Hij voelt zich niet verbonden met anderen, ook niet met zijn partner.

Jasper komt bij mij en doet de test om zijn Enneatype te bepalen. Ik verbind er zijn hechtingsdynamiek aan. Daarvoor maak ik een overzicht van zijn familierelaties en belangrijke familiegebeurtenissen. Jasper blijkt hoog te scoren op niet één maar op twee Enneatypes: 3 en 6. Typische aspecten van type 3 zijn gedrevenheid en succesvol zijn. Type 3 kan hard werken en is een echte aanvoerder van het team, maar heeft ook waardering nodig en is bang om te falen. In relaties ligt de focus op uiterlijke en materiële behoeften. Bij type 6 horen zorgzaamheid voor zijn team, loyaliteit, plichtsgevoel en gezamenlijkheid. Dit type ziet echter ook snel beren op de weg en is angstig en wantrouwend van aard.

Uit Jaspers familiegeschiedenis komt naar voren dat zijn moeder voor zijn geboorte is bevallen van een meisje, na acht maanden zwangerschap. Het meisje wordt dood geboren. Een halfjaar later is ze zwanger van Jasper. Dit is niet de bedoeling, zijn moeder is er emotioneel nog niet aan toe en bovendien heeft ze al een zoon. Jasper krijgt een onveilige hechting, die hem angstig maakt. Met alle gevolgen voor zijn levensloop. Nu hij begrijpt wat zijn Enneatype is en zich realiseert wat de invloed is van zijn onveilige hechting, heeft hij de gereedschappen in handen om zijn leven anders vorm te geven

Welk Enneatype ben jij? Doe de test op mijn website. Wil je meer weten en je verdiepen in de invloed die jouw achtergrond heeft op de manier waarop je in je leven staat? Vraag dan een consult bij mij aan, of volg een tweedaagse 1-op-1 coaching. Bel of mail gerust voor meer informatie: 06-55301258 of info@patriciadegroot.nl.

Met een hartelijke groet, Patricia