Wil je meer of een beter inzicht krijgen in jezelf? Dan kan het Enneagram iets voor je zijn. Het helpt je om te begrijpen waarom jij bent zoals je bent en anderen anders zijn. Als je helder voor ogen hebt wat je Enneatype is, kun je ontdekken wat je nodig hebt voor je ontwikkeling en hoe je in contact met je omgeving kunt groeien. Het mooie van het Enneagram vind ik dat het een ontwikkelingsmodel is, dus allesbehalve statisch. Dat is ook de reden dat ik er graag gebruik van maak in mijn werk.

Inzicht in wie je echt bent

In mijn boek Jouw wil staat op de gang komt het Enneagram uitgebreid aan bod. Het is naar men zegt een eeuwenoud model. Het bestaat uit negen punten op een cirkel die onderling met elkaar verbonden zijn. Het woord Enneagram komt van het Griekse ennea, dat negen betekent, en grammos, dat geschreven of getekend is. Het Enneagram is verdeeld in negen persoonlijkheidstypes; deze types geven je inzicht in wie je echt bent en wat je verborgen talenten zijn. Van alle Enneatypes zit er wel iets in je, maar ieder mens heeft één dominant type, soms twee. Er is overigens geen goed of minder goed type.

De beschrijvingen van de negen types in mijn boek geven je inzicht in je persoonlijkheid, je kwaliteiten en je valkuilen, je mogelijkheden en onmogelijkheden. Het maakt onder andere duidelijk wat de motivatie is voor je gedrag en hoe je het optimale uit jezelf kunt halen. Ook geeft het inzicht in jouw communicatiestijl en hoe je overkomt. Inzicht in de  persoonlijkheidstypes leert je anderen beter in te schatten en beter met anderen om te gaan. En dat leidt op zijn beurt weer tot betere relaties en meer levensgeluk.

Ik werk nu ruim 23 jaar met het Enneagram, zowel in de individuele coaching als in de teamcoaching. Dat wil zeggen: ik gebruik het model van de negen types, maar ik ga verder. Ik stem het type preciezer op jou af door er je hechtingsdynamiek aan te koppelen. Hechtingsdynamiek heeft te maken met de relatie met je ouders en hun invloed op jou als kind. In mijn volgende blog ga ik dieper op dit begrip in.

Uit mijn praktijk gegrepen

Jasper (55) is een zeer gedreven en succesvolle professional. Hij geeft leiding aan een groot team waarvoor hij goed zorgt en hij wordt daardoor zeer gewaardeerd. Ondanks dat alles prima reilt en zeilt, heeft Jasper altijd een sluimerend gevoel dat wat hij ook doet, het niet voldoende is; dat hij harder werkt dan een ander en ook harder dan nodig is. Hij is altijd bang en ziet veel beren op de weg. Hij voelt zich er vaak alleen voor staan ondanks dat hij een heel team achter zich heeft. Dezelfde worstelingen komen ook terug in zijn relatie. Eigenlijk heeft hij zijn leven lang het gevoel dat hij niet gewenst is. Hij voelt zich niet verbonden met anderen, ook niet met zijn partner.

Jasper komt bij mij en doet de test om zijn Enneatype te bepalen. Ik verbind er zijn hechtingsdynamiek aan. Daarvoor maak ik een overzicht van zijn familierelaties en belangrijke familiegebeurtenissen. Jasper blijkt hoog te scoren op niet één maar twee Enneatypes: 3 en 6. Typische aspecten van type 3 zijn gedrevenheid en succesvol zijn. Type 3 kan hard werken en is een echte aanvoerder van het team, maar heeft ook waardering nodig en is bang om te falen. In relaties ligt de focus op uiterlijke en materiële behoeften. Bij type 6 horen zorgzaamheid voor zijn team of dierbaren, loyaliteit, plichtsgevoel en gezamenlijkheid. Dit type ziet echter ook snel beren op de weg en is angstig en wantrouwend van aard.

Uit Jaspers familiegeschiedenis komt naar voren dat zijn moeder voor zijn geboorte is bevallen van een meisje, na acht maanden zwangerschap. Het meisje wordt doodgeboren. Een halfjaar later is ze zwanger van Jasper. Dit is niet de bedoeling, zijn moeder is er emotioneel nog niet aan toe en bovendien heeft ze al een zoon. Jasper krijgt een onveilige hechting, die hem angstig maakt. Met alle gevolgen voor zijn levensloop. Tijdens de tweedaagse 1-op-1 sessie heeft Jasper inzichtelijk gekregen wat zijn Enneatype is en welke sterke en zwakke kanten daarbij horen. Hij realiseert zich wat de invloed is van zijn onveilige hechting en hij heeft nu de gereedschappen in handen om zijn leven anders in te steken.

Welk Enneatype ben jij? Doe de test op mijn website: patriciadegroot.nl/enneagram-test. Wil je meer weten en je verdiepen in de invloed die jouw achtergrond heeft op de manier waarop je in je leven staat? Vraag dan een consult bij mij aan, of volg een tweedaagse 1-op-1 coaching. Bel of mail gerust voor meer informatie: 06-55301258 of info@patriciadegroot.nl.