In mijn vorige blog over hechting en hechten heb ik er ook over geschreven: hoe al in je vroege kindertijd patronen ontstaan. Datzelfde geldt voor (overlevings)strategieën, overtuigingen (vooral meegegeven door je ouders) en angsten. Deze vertalen zich in je gedrag en conditioneringen, gebaseerd op je ervaringen. Alle ervaringen die je in je eerste levensperiode hebt opgedaan, gekoppeld aan je manier van hechting, spelen een cruciale rol in je volwassen leven.

Je harde schijf

Ieder mens heeft een Innerlijk-kind. Zodra je wordt geboren krijg je, als het ware, een ‘harde schijf ’ geïmplanteerd. Hierop worden al je gevoelens, emoties, gedachten en ervaringen opgeslagen. Deze harde schijf bestaat uit jouw persoonlijke kennisbank en overtuigingen. Die kennisbank wordt continu bijgewerkt met alles wat er gebeurt in je leven. Van belang is om je te realiseren dat wat je opslaat op een bepaalde leeftijd, je hebt geleerd op diezelfde leeftijd. Als in je volwassen leven deze ervaring – die op een bepaalde leeftijd is opgeslagen op je harde schijf – getriggerd wordt, reageer je onbewust vanuit die leeftijd.

Volwassene of kind?

Een Innerlijk-kind wil zeggen dat je in je volwassen leven nog steeds een klein kind in je hebt. Dat hebben we allemaal. In mijn werk ervaar ik dikwijls dat wanneer je praat over een Innerlijk-kind, mensen dit allereerst iets ongrijpbaars, heel abstract, en daardoor ook lastig vinden. Het geeft een oncomfortabel gevoel dat er iets in je zou kunnen zitten, waar je ogenschijnlijk geen controle over hebt en dat zich toch heel duidelijk – en ook voor anderen zichtbaar – manifesteert.

Wanneer je Innerlijk-kind zich laat zien in je volwassen leven, door een situatie of gebeurtenis waardoor het geraakt wordt, betekent dit dat je (onbewust) reageert vanuit die leeftijd waarop het gekwetste kind is ontstaan. Je omgeving kan in zo’n situatie letterlijk tegen je zeggen dat je reageert als een kind. Feitelijk is dat ook zo. Je kindsdeel, ontstaan op leeftijd X, neemt de regie over van je volwassen-Ik. Je bent dan niet meer in staat om vanuit je volwassen-Ik te denken, laat staan te voelen.

Uit mijn praktijk

Een trigger om je Innerlijk-kind naar boven te halen kan bijvoorbeeld een uitspraak zijn die je ouders vaak hebben gebruikt, zoals mijn vader tegen mij zei: ‘jouw wil staat op de gang’. Liesbeth (52) was thuis de jongste van acht kinderen. Haar moeder zei: ‘Jij bent de laatste in de rij.’ En zo was het. Het betekende ook dat ze altijd moest wachten op haar beurt, nooit nieuwe kleren kreeg. En als er niet genoeg was, kreeg ze niets. Ze wilde studeren, iets wat haar broers en zussen niet was gegeven. Ze kreeg toestemming. Toen ze vroeg waarom zij wel mocht studeren, klonk het opnieuw: ‘Jij bent de laatste in de rij.’ Gevolgd door: ‘Jij kunt het nog goed maken.’

Liesbeth bleek inderdaad succesvol. Toch werd ze diverse keren gepasseerd in haar leven. Het overkwam haar zowel bij haar vriendinnen uit haar studentenclub, in het studentenhuis waar ze genoegen moest nemen met de kleinste kamer maar ook toen ze, ondanks dat ze de beste was, voor een gewilde managementfunctie werd gepasseerd.

Ze kwam bij mij voor een tweedaagse 1-op-1 coaching om uit te vinden waarom ze altijd achteraan kwam. Ze was zich er niet van bewust dat de spreuk van haar moeder zo veel impact had op haar leven. Haar Innerlijk-kind was zo murw geslagen met dit zinnetje, dat het niet eerder in haar opkwam er iets aan te doen; ze wist niet beter. Bij mij beseft Liesbeth dat dit de angel in haar patroon is. Na de tweedaagse is ze naar de algemeen directeur gestapt om te vragen of er op korte termijn een functie voor haar vrijkwam. Hij vond dat ze geduld moest hebben, maar het geduld van Liesbeth was op. Ze had genoeg van dit patroon. Ze nam ontslag en is elders aan de slag gegaan. Daar heeft ze wel de baan gekregen die ze graag wilde.

Bewustzijnsknop

Hoe mooi zou het zijn als we zouden beschikken over een bewustzijnsknop. Een knop die je kunt indrukken als je in je Innerlijk-kind schiet, om zo terug te gaan naar je volwassen-Ik en weer zelf aan het stuur van je gedrag te staan. Helaas, was het maar zo gemakkelijk. Wel staan in mijn boek Jouw wil staat op de gang handvatten, oefeningen en reflectievragen om je Innerlijk-kind te herkennen, te erkennen en te helen. Wil je je Innerlijk-kind ontmoeten? Neem dan contact met me op voor een consult of een tweedaagse coaching: 06-55301258 of info@patriciadegroot.nl.